თეიმურაზ ლურსმანაშვილის მიერ წარმოდგენილი 2018 წლის 15 თებერვლის №1727/02 ადმინისტრაციული საჩივრის საფუძველზე დაწყებულ ადმინისტრაციულ წარმოებაში დაინტერესებულ პირად-სოლომონ ბედოშვილის ჩართვის შესახებ.

ვრცლად

2018-04-16

ნავიგაცია