ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების მიმოხილვა

2018-04-17

ნავიგაცია