შ.პ.ს „ენ-როუდი“-ს დირექტორის

                                                           ქალბატონ ელისო ჩიქვინიძის საყურადღებოდ

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის მხრიდან მოსალოდნელია 2016 წლის 19 აპრილს გაფორმებული N06/27 ხელშეკრულების საგარანტიო ვადის ფარგლებში  არსებული ხარვეზების გამოუსწორებლობის შემთხვევაში ზემოთაღნიშნული ხელშეკრულებისა და მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიებების გატარება. შეკითხვების შემთხვევაში მიმართეთ მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახურს.

2018-07-10

ნავიგაცია