საქართველოს ორგანული კანონის „საარჩევნო კოდექსის“ 46- ე მუხლის მე-5 პუნქტის შესაბამისად, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო წარმოგიდგენთ „2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სააგიტაციო მასალების განთავსების რეგულირების შესახებ“  საკრებულოს 2018 წლის 9 აგვისტოს N155 განკარგულებას

იხილეთ სრულად

2018-08-09

ნავიგაცია