ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო გთავაზობთ, გაეცნოთ რუსთავის მუნიციპალიტეტის  2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტს , რომელიც ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიამ, ორგანული კანონის – "ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის" მოთხოვნის შესაბამისად,  საკრებულოს 2018 წლის 15 ნოემბერს  წარუდგინა.

2019 წლის ბიუჯეტის პროექტის დოკუმენტები იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულებზე:

2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი

2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი

დანართი - 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტის პროგრამული ნაწილი

წერილი და განმარტებითი ბარათი

2018-11-16

ნავიგაცია