ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 ივნისის #1175 განკარგულება "ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სატრანსპორტო საშუალების პრაქტიკული მართვის სწავლებისათვის (სასწავლო სვლა) ნებადართული  გზების სიის დამტკიცების შესახებ"

იხილეთ ვრცლად

სქემატური რუკა

2017-06-19

ნავიგაცია