საქართველოს ორგანული კანონის „საარჩევნო კოდექსის“ 46- ე მუხლის მე-5 პუნქტის შესაბამისად

წარმოგიდგენთ „2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სააგიტაციო მასალების განთავსების რეგულირების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულებას

იხილეთ ვრცლად:


 

2017-08-25

ნავიგაცია