ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მეექვსე მოწვევის საკრებულო წარმოგიდგენთ მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს – მერიის მიერ მომზადებულ, 2017 წლის ადგილობრივი  ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის პროექტს

იხილეთ:

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის წერილი

ქალაქ რუსთავის მუნიცპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

2018-03-01

ნავიგაცია