2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სააგიტაციო მასალების განთავსება

საქართველოს ორგანული კანონის „საარჩევნო კოდექსის“ 46- ე მუხლის მე-5 პუნქტის შესაბამისად, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო წარმოგიდგენთ „2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის ქალაქ...

რუსთავის საპატიო მოქალაქის წოდების მინიჭებაზე წარსადგენად განაცხადების მიღების დაწყების შესახებ

განცხადება

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიაში, 2018 წლის 2 აგვისტოს,   რუსთავის მუნიციპალიტეტის საპატიო მოქალაქის...

შპს ,,ეი-ემ-ბი ალოის’’-ის ფეროშენადნობთა საწარმოს მშენებლობისა და ექსპულატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა

რუსთავში, შპს ,,ეი-ემ-ბი ალოის’’-ის ფეროშენადნობთა საწარმოს მშენებლობისა და ექსპულატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ანგარიში

წარმოგიდგენთ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის, ლევან ონიანის 200 დღის ანგარიშს