რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტის შიდა განხილვა

2015 წლის 17 და 18 ნოემბერს, 14:00 საათზე,  2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტის განხილვის მიზნით, რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში, მერიის სტრუქტურულ ერთეულებთან და მუნიციპალურ სამსახურებთან სამუშაო შეხვედრა გაიმართებ...

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო წარმოგიდგენთ 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტს (პირველი წარდგენა)

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო წარმოგიდგენთ  2017 წლის ბიუჯეტის პროექტს (პირველი წარდგენა), რომელიც მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოდან საკრებულოში, ორგანული კანონის – "ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის" მოთხოვნათა...

განცხადება რუსთავის ბაგა–ბაღებში 2016-2017 სასწავლო–სააღმზრდელო წლისათვის ბავშვთა ჩარიცხვის პროცესთან დაკავშირებით

 ძვირფასო მშობლებო!

ა(ა)იპ „რუსთავის საბავშვო ბაგა–ბაღების გაერთიანების“ ფილიალებში აღსაზღდელთა ჩარიცხვის წესში გარკვეული ცვლილებებია. წელს, შარშანდელთან განსხვავებით, რეგისტრაც...

ინფორმაცია უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტთა სოციალური დახმარების პროგრამის შესახებ

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტთა სოციალური დახმარების პროგრამა

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა კონკურსის მესამე ეტაპის - გასაუბრების ჩატარების შესახებ

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა კონკურსის მესამე ეტაპის - გასაუბრების ჩატარების შესახებ

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა საკონკურსო-საატესტაციო კომისი...

ნავიგაცია