რუსთავის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების საკითხთა საბჭოს სხდომა

მიმდინარე წლის 14 აპრილს, 15:00 საათზე, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში ჩატარდება ქ. რუსთავის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების საკითხთა საბჭოს მორიგი სხდომა. დასწრება თავისუფალია.

ნავიგაცია