1 ივნისს, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები

11:00 სთ - საბავშვო ბაღებისათვის სახელების მინიჭების 
ცერემონია 
1400 სთ - ღონისძიება რუსთავის შეზღუდული 
შესაძლებლობების მქონე პირთა დღის ცენტრში

<...

ნავიგაცია