სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის სხდომა

22 ნოემბერს, 11:00 საათზე, რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში, სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის სხდომა გაიმართება.

სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის სხდომა

22 ნოემბერს, 10:30 საათზე, რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში, სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის სხდომა გაიმართება.

საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომა

21 ნოემბერს, 12:00 საათზე, რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში, საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომა გაიმართება

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვა

2018 წლის 20 ნოემბერს, 12:00 საათზე, რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში, რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვა გაიმართება 

ასევე იხილეთ:

ტრანსპორტის საკითხების შემსწავლელი დროებითი სამუშაო ჯგუფის სხდომა

19 ნოემბერს, 11:00 საათზე, რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში, ტრანსპორტის საკითხების შემსწავლელი დროებითი სამუშაო ჯგუფის სხდომა გაიმართება.

ნავიგაცია