რუსთავში, მდებარე შპს „Construction Service“ –მა“, რომელიც  ფოლადისა და ლითონკონსტრუქციების წარმოებაზეა ორიენტირებული, სახელმწიფო პროგრამა  „აწარმოე საქართველოში“ ფარგლებში, წარმოების გაფართოება და გადაიარაღე...