საზოგადოებასა და მედიასთან ურთიერთობის განყოფილება

განყოფილების უფროსი: ირინა სიუკაევი

საკონტაქტო ტელეფონი: 0(341) 22 08 47;

ორგანიზაციული უზრუნველყოფის განყოფილება

განყოფილების უფროსი: გვანცა ბირთველიშვილი

საკონტაქტო ტელეფონი: 0(341) 22 46 00

იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება

განყოფილების უფროსი: არჩილ ძამაშვილი

საკონტაქტო ტელეფონი:0(341) 22 46 01

საოქმო განყოფილება

განყოფილების უფროსი: მარინა პაპუაშვილი

საკონტაქტო ტელეფონი: 0(341) 22 00 86

მატერიალურ–ტექნიკური და კომპიუტერული უზრუნველყოფის განყოფილება

განყოფილების უფროსი: ლევან ჯალაღონია

საკონტაქტო ტელეფონი: 0(341)22 47 00;

საერთაშორისო ურთიერთობების განყოფილება

განყოფილების უფროსი: ზურაბ ჭანკვეტაძე

საკონტაქტო ტელეფონი: 0(341)22 46 04

 

ნავიგაცია