დაბადების თარიღი: 4.02.1973


სამუშაო გამოცდილება:

2014 წლიდან - ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი.

2010-2013 - თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის მერიის შესყიდვების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი.

2007-2010 - ქვემო ქართლში რეგიონალური ხაზინის უფროსი.

2004 –2007 -  ქვემო ქართლის მხარეში რეგიონალური ხაზინის უფროსის მოადგილე.

2004- ქვემო ქართლში საქართველოს პრეზიდენტის სახელმწიფო რწმუნებულის ფონდის საფინანსო-ეკონომიკური სამსახურის უფროსი.

2001-2004 - ქ.რუსთავის საოლქო საგადასახადო ინსპექცია, მონაცემთა დამუშავების მთავარი ინსპექტორი.

2000-2001 - ქ. რუსთავის საოლქო საგადასახადო ინსპექცია, მონაცემთა დამუშავების განყოფილების უფროსი ინსპექტორი.

1998-2000 - ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო დეპარტამენტის ქვემო ქართლის რეგიონული სახაზინო სამსახურის საგადასახადო დავალებების განყოფილების უფროსი.

1996-1998 -  ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო დეპარტამენტის ქვემო ქართლის რეგიონული სახაზინო სამსახურის საგადასახადო დავალებების განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი.

ანათლება:

1990-1995 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის (ფინანსები და კრედიტი) ფაკულტეტი.

ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე და სამი შვილი.

ნავიგაცია