დაბადების თარიღი: 01.11.1990


 სამუშაო გამოცდილება:

24/03/2014 დან - ზედამხედველობისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი.

13/03/2016 – 24/03/2016 მდე - ზედამხედველობისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების სამსახურის უფროსის მოადგილე;

2014 - თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის მერიის შოთა რუსთაველის სახელობის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულის მოვალეობის შემსრულებელი

2013-2014 - თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის მერიის ადმინისტრაცია, მთავარი სპეციალისტი.

2010-2013 - შპს „ამური+“ საქმეთა მწარმოებელი

2008-2010 - შპს „ბერა“ გაყიდვების მენეჯერი

განათლება:

2014 წლიდან სწავლობს ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტში ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტზე;

2008-2010 - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტზე.

ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე და ორი შვილი.

ნავიგაცია