არასამეწარმეო (არაკომერციუოლი)იურიდიული პირი  "გიგა ლორთქიფანიძის სახელობის რუსთავის მუნიციპალური თეატრი"

სამსახურის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია:

 • მხატვრული აღზრდის პროპაგანდა
 • ეროვნული თეატრალური ხელოვნების განვითარება
 • სასცენო ხელოვნების განმტკიცება და ტრადიციების აღორძინება
 • საზოგადოებისა და ახალგაზრდების ზნეობრივი და სულიერი სამყაროს გამდიდრება.
 • ყველა თაობის ნიჭიერ შემოქმედთა ხელშეწყობა, განვითარება, პოპულარიზაცია,
 • საზოგადოებას ინტერესის ამაღლება თეატრალური ხელოვნებისადმი
 • თანამედროვე დრამატურგიის პროპაგანდა.
 • პარტნიორული ურთიერთობების დამყარება სხვადასხვა თეატრთან.
 • სპექტაკლების მომზადება
 • სარეპერტუარო პოლიტიკაში მრავალფეროვნების შეტანა.
 • სხვადასხვა სახის ღონისძიების ორგანიზება

2016 წელს დაგეგმილია:

ხუთი სპექტაკლის გამოშვება – ორი დიდ სცენაზე დრამატული, ორი დიდ სცენაზე საბავშვო, ერთი ექსპერიმენტალურ სცენაზე.

სხვადასხვა ღონისძიებები ორგანიზება (სხვადასხვა თეატრებიდან სპექტაკლების ჩამოტანა, ჩვენება, საღამოები, შეხვედრები), გასტროლები საქართველოში, თეატრალურ ფესტივალებზე მონაწილეობა.


 

კონტაქტი:

დირექტორი: ზვიად დოლიძე

მისამართი:  რუსთავი, ფიროსმანის ქ.# 7

ტელეფონი: 0(341)  25 84 25; 25 82 25; 24 12 81; 24 12 71; 

ნავიგაცია