საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის მიზნით, რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით ხორციელდება პროგრამა, რომელიც მოცავს შემდეგ კომპონენტებს:

 

  • ეპიდემიური ზედამხედველობის და ეპიდემიური სიტუაციის მართვა 
  • მოსახლეობის ანტირაბიული დახმარების ხელშეწყობა
  • ცხოვრების ჯანსაღი წესის ხელშეწყობა და არგადამდებ დაავადებათა პრევენცია 
  • მალარიის ელიმინაცია
  • რუსთავის საცხოვრებელი ბინების დერატიზაცია (მღრღნელების მოსპობის მიზნით)
  • რუსთავის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის ,,საშიში” და შხამიანი ცხოველების (ძირითადად ქვეწარმავლების და მორიელების) ცხოველმყოფელობის დადგენა და გაუვნებელყოფა

 

პროგრამის განმახორციელებელია:

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი – „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“

 

იხილეთ ვრცლად 

 

 

ნავიგაცია