რუსთავის მუნიციპალიტეტის მეხუთე მოწვევის საკრებულოს წევრების 2015 წლის ანგარიშები:


 

რუსთავის  მუნიციპალიტეტის მეხუთე მოწვევის საკრებულოს წევრების 2016 წლის ანგარიშები:

ნავიგაცია