რუსთავში არსებულ რამდენიმ სახელოვნებო და კულტურულ ობიექტეს აერთიანებს რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „სახელოვნებო გაერთიანებათა ცენტრი“ 

მუნიციპალური დაქვემდებარების სამსახურის შემადგენლობაში სულ ექვსი ობეიქტია, რომელიც ჩამოყალიბდა ფილიალების სახით. 

სახელოვნებო გაერთიანებათა ცენტრის ფილიალები:

 

კულტურის ცენტრი.

მენეჯერი: გეგი ლიპარტელიანი 

მისამართი: მინდა ნინოს #1

ტელეფონი:  0341 24 13 79


 

ნიკო ფიროსმანის სახელობის სამხატვრო სკოლა. 

მენეჯერი: დავით დოთიაშვილი

მისამართი: ფალიაშვილის #7

ტელეფონი: 0341 27 96 25 


 

ფოლკლორის სკოლა. 

მენეჯერი: თამარ ბუაძე

მისამართი: მეგობრობის #41;

ტელეფონი: 0341 22 10 64


 

რევაზ ლაღიძის სახელობის #3 სამუსიკო სკოლა. 

მენეჯერი მიხეილ ტაბატაძე

მისამართი: ფალიაშვილის #8;

ტელეფონი: 0341 25 41 80


 

ჯანსუღ კახიძის სახელობის #4 სამუსიკო სკოლა.

მენეჯერი: მედეა რუხაძე–ჯალაღანია

მისამართი: მეგობრობის #49;

ტელეფონი: 0341 28 59 64


 

ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ხელოვნების სკოლა.

მენეჯერი: ნათია მთიულიშვილი

მისამართი: ჭავჭავაძის #4;

ტელეფონი: 0341 25 75 47

 

ნავიგაცია