სამსახურის უფროსი:

პაატა პაპელიშვილი

ტელეფონი: 341 22 06 74

 

სამსახურის უფროსის მოადგილე

გია ანთაური

ტელეფონი: 341 22 06 74

 

განყოფილებები:

ეკონომიკური განვითარების განყოფილება

უფროსი: თეონა გალოგრე

ტელეფონი: 341 22 47 97

 

ქონების მართვის განყოფილება

უფროსი: მარინა ჯინჭარაძე

ტელეფონი: 341 22 12 66


 მისამართი: 3700, რუსთავის, კოსტავას გამზირი 20

ნავიგაცია