სამსახურის უფროსი: მამუკა მამაიაშვილი

ტელეფონი: 341 22 47 05

 უფროსის მოადგილელევან კავთიაშვილი

ტელეფონი: 341 22 22 94


 

განყოფილებები:

 

ბიუჯეტის დაგეგმარებისა და სახაზინო განყოფილება

უფროსი: ინგა კვარაცხელია

ტელეფონი: 341 22 47 22

 

ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილება

უფროსი: ნინო მირინაშვილი

ტელეფონი: 341 22 47 23

 

შესყიდვებისა და დაგეგმარების განყოფილება

უფროსი: ლელა ღუბიანური

ტელეფონი: 341 22 10 94

 

მატერიალური უზრუნველყოფის განყოფილება

უფროსი: ირმა სიმონიშვილი

ტელეფონი: 341 22 80 04


 

მისამართი: 3700, რუსთავი, კოსტავას 20

ნავიგაცია