სამსახურის უფროსი

ლევან ონიანი

სამსახურის უფროსის მოადგილე რეზერვის ოფიცრების აღრიცხვისა და მობილიზაციის საკითხებში

გიორგი ჭანტურია

ტელ: 341 22 47 10


  

 განყოფილებები:

პირველადი აღრიცხვის განყოფილება

განყოფილების უფროსი: მედეა გოგუაძე

ტელ: 341 22 07 10/ 22 47 10

 

სამობილიზაციო განყოფილება

განყოფილების უფროსი: დავით ლომსაძე

ტელ: 341 22 07 10/ 22 47 10

 

გაწვევის განყოფილება 

გაწვევის განყოფილების უფროსი: გიორგი აბაშიძე 

ტელ: 341 22 07 10/ 22 47 10


 

ტელ: 341 22 07 10/ 22 47 10

მისამართი: 3700, რუსთავი, ნეგობრობის 41ა

 

 

 

 

ნავიგაცია