რუსთავის განვითარების სტრატეგია გამოიცა პროექტის “ადგილობრივი თვითმმართველობისა და რეგიონული მმართველობის განვითარება ქვემო ქართლში “ ფარგლებში, გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) შვედეთის საერთაშორისო განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო (Sida)) ფინანსური მხარდაჭერით, 2009 წელს.

იხილეთ ვრცლად

ნავიგაცია