პროგრამული ღონისძიებები:

დედის დღე -  3 მარტი.    (ჩატარდა)

ქალთა საერთაშორისო დღე - 8 მარტი.    (ჩატარდა)

9 აპრილი.

ფაშისტურ გერმანიაზე გამარჯვების დღე - 9 მაისი.

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე - 26 მაისი.

ბავშვათა დაცვის საერთთაშორისო დღე - 1 ივნისი.

სასწავლო წლის დაწყება - 15 სექტემბერი.

რუსთავქალაქობა -

ახალი წელი - 31 დეკემბერი.

მხიარულთა და საზრიანთა კლუბი 

ფესტივალი - ვიოლინოს გასაღები (ორ წელიწადში ერთხელ).

 

პროექტები:

ერთი მსახიობის გახსენება - ,,მოგონებები გარდასულ დღეთა“

შეხვედრა ცნობად სახეებთან - გურამ დოჩანაშვილი     (ჩატარდა)

ნარკომანიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე

ლექცია-სემინარები ცნობილ მხატვრებზე

ქართული ენის დღე - 14 აპრილი

 

სამუსიკო სკოლები:

სამუსიკო სკოლებში ჩატარდება შიდა და საჩვენებელი კონცერტები.

გაზაფხულიდან  შემოდგომის  ჩათვლით, ჩატარდება კონცერტები პარკში.

ნავიგაცია