სამსახურის უფროსი: ლევან კუპატაძე

მისამართი: ფიროსმანის ქუჩა 19

ტელეფონი: 341 24 11 88


 

განყოფილებები

 

ადმინისტრაციული ზედამხედველობის განყოფილება

უფროსი: დავით წიკლაური

ტელეფონი: 341 24 11 88

 

სამშენებლო–ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილება

უფროსი: ზაზა ზარნაძე

ტელეფონი: 341 24 11 88

 

ადგილობრივი მოსაკრებლების განყოფილება

უფროი: კიაზო შარიქაძე

ტელეფონი: 0341 22 26 46/ 22 09 09

 

ტრანსპორტის კონტროლის განყოფილება

უფროსი: დავით გიორგაძე

ტელეფონი: 341 24 11 88

 

ნავიგაცია