სამსახურის უფროსი: ნინო ქვირია

ტელეფონი: 341 22 03 38

მოადგილე: გიორგი დვალი

ტელეფონი: 22 04 38


მისამართი: 3700 რუსთავი, კოსტავას 20

განყოფილებები

 

სოციალური მომსახურების განყოფილება

უფროსი: 

ტელეფონი: 341 22 47 04

 

ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილება:

უფროსი: იამზე მირიანაშვილი

ტელეფონი: 341 22 22 11/ 22 49 51

 

ნავიგაცია