სამსახურის უფროსი: ლაშა ჩოფლიანი

ტელეფონი: 341 22 70 13

უფროსის მოადგილე: ლელა ჯოხაძე

ტელეფონი: 341 22 70 19


განყოფილებები

 

ფინანსური აღრიცხვისა და აუდიტის განყოფილება

უფროსი: თამაზი ჯვარიძე

ტელეფონი: 341 22 70 19

მონიტორინგისა და შიდა კონტროლის განყოფილება

უფროსი: მალხაზი ივანიძე

ტელეფონი: 341 22 70 19

 


მისამართი: 3700, რუსთავი, კოსტავას 20

 

ნავიგაცია