სამსახურის უფროსი:

ეკა პაპუაშვილი

ტელეფონი: 341 22 44 99

 

არქიტექტურის განყოფილება

განყოფილების უფროსი: მამედ მამედოვი

ტელეფონი: 341 22 44 99


მისამართი: 3700, რუსთავი, კოსტავას 20

 

ნავიგაცია