ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შექმნილია სპეციალური დროებითი სამუშაო ჯგუფი, რომელიც საკრებულოს მიერ დამტკიცებული „ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე ქუჩების, მოედნების სახელდებისა და ნუმერაციის წესის“ შესაბამისად,  განსაზღვრავს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების (ისტორიულად ჩამოყალიბებული უბნის, ამა თუ იმ ზონის, მიკრორაიონის, წყაროს, მოედნის, პროსპექტის (გამზირის), გზატკეცილის, ქუჩის, შესახვევის, ჩიხის, გასასვლელის, სანაპიროს, ესპლანადის, ბულვარის, ხეივნის, სკვერის, ბაღის, პარკის, ტყე- პარკის, ადგილობრივი მნიშვნელობის ტყის, სასაფლაოს, პანთეონის, შენობა-ნაგებობის, სატრანსპორტო სისტემის და ა.შ.)   სახელდებასა და ადგენს ნუმერაციას

ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების სახელდება და ნუმერაციის წესი

 

იხილეთ ვრცლად


 

ნავიგაცია