13.12.2016

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო წარმოგიდგენთ  2017 წლის ბიუჯეტის პროექტს (მეორე წარდგენა), რომელიც მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელმა ორგანომ საკრებულოს განსახილველად ორგანული კანონის – "ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის" მოთხოვნათა შესაბამისად,  2016 წლის 9 დეკემბერს წარუდგინა.

2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი და პრიორიტეტების დოკუმენტი იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულებზე:

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი (მეორე წარდგენა)

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი

 

 

 

16.11.2016

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო წარმოგიდგენთ  2017 წლის ბიუჯეტის პროექტს (პირველი წარდგენა), რომელიც მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელმა ორგანომ საკრებულოს განსახილველად ორგანული კანონის – "ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის" მოთხოვნათა შესაბამისად,  2016 წლის 15 ნოემბერს წარუდგინა.

2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი და პრიორიტეტების დოკუმენტი იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულებზე:

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი (პირველი წარდგენა)

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი

 

 

ნავიგაცია