ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის 2016 წლის ანგარიში 

იხილეთ ვრცლად

(წარედგინა ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 2 ნოემბრამდე)


 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის 2015 წლის ანგარიში 

იხილეთ ვრცლად

 

(წარედგინა ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 2 ნოემბრამდე)

ნავიგაცია