ცხელი ხაზი 1300 კონტაქტი

სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა (პირველადი)