2019-08-20 - რუსთავის საპატიო მოქალაქის წოდების მინიჭებაზე წარსადგენად განაცხადების მიღების დაწყების შესახებ

2019-05-06 - რუსთავის ინოვაციების ჰაბისა და ფონდ ,,ორბელიანის“ ერთობლივი კონკურსი რუსთაველი ახალგაზრდებისთვის

2019-04-25 - 28 და 29 აპრილს, რუსთავის მუნიციპალური ტრანსპორტი ქალაქის სასაფლაომდე მგზავრებს უფასოდ მოემსახურება

2019-04-11 - რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის სამსახურებისა და არასამეწარმეო(არაკომერციული) იურიდიული პირების 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშების საჯარო განხილვა

2019-03-26 - ა(ა)იპ ქ. რუსთავის სახელოვნებო, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრის ინიციატივით იქმნება ახალგაზრდა მრჩეველთა საბჭო

2019-03-04 - ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

2019-02-25 - ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკარო პირების რეგისტრაციისა და მათი დროებითი საცხოვრისით უზრუნველყოფის წესი

იხილეთ დამატებით

ფოტოგალერეა

< >

ნავიგაცია