2020-03-19 - რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და მშენებლობის საჯარო ზედამხედველობის სამსახურის განცხადება

2020-03-18 - რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის განცხადება

2020-03-16 - ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის განცხადება

2020-03-12 - ინფორმაცია მშენებლობის ნებართვის მფლობელებისთვის არქიტექტურული მომსახურების ელექტრონული ფორმით მიღების შესახებ

2020-03-11 - ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2021-2024 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების მიზნით განსახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ

2020-03-05 - მხატვრული ფილმის - ’’JAAN’’ გადაღებასთან დაკავშირებით, 5, 6 და 7 მარტს, კოსტავას გამზირსა და მიმდებარე ქუჩებზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა შეიზღუდება

2020-02-06 - რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიაში პროფესიულ საჯარო მოხელეთა შესარჩევი ღია კონკურსის შესახებ

იხილეთ დამატებით

ფოტოგალერეა

< >

ნავიგაცია