Image

რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში, საკრებულოს საფინანასო-საბიუჯეტო კომისიის რიგით №16 სხდომა გაიმართა.კომისიის წევრებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებულ ორ ძირითად საკითხზე იმსჯელეს. კომისიის წევრების ხმათა უმრავლესობის გადაწყვეტილებით, კომისიის სხდომაზე წარმოდგენილი ორივე საკითხი საკრებულოს ბიუროს გადაევა, შემდგომი მსჯელობისთვის.

2018-06-06

ნავიგაცია