ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო გთავაზობთ, გაეცნოთ რუსთავის მუნიციპალიტეტის  2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტის შესწორებულ ვარიანტს, რომელიც ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიამ, ორგანული კანონის – "ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის" მოთხოვნის შესაბამისად,  საკრებულოს 2018 წლის 10 დეკემბერს  წარუდგინა.

2019 წლის ბიუჯეტის პროექტის დოკუმენტები (მეორე წარდგენა) იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულებზე:

2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი 

2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი

წერილი და განმარტებითი ბარათი

2018-12-11

ნავიგაცია