ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო გთავაზობთ, რუსთავის მუნიციპალიტეტის  მერიის მიერ წარმოდგენილ, 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტს.

2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი და თანდართული დოკუმენტები იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულებზე:

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის წერილი

განმარტებითი ბარათი

2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი 

პრიორიტეტების დოკუმენტი

პროგრამული დანართი

ინფორმაციული დანართი

2018-12-19

ნავიგაცია