ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო წარმოგიდგენთ საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის დასკვნას 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშთან დაკავშირებით.

იხილოთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე

დასკვნა

2019-03-12

ნავიგაცია