მიმდინარე წლის 13 აპრილს, 10:00-დან 13:00 საათამდე და 14:00-დან 17:00 საათამდე, საკრებულოს სხდომათა დარბაზში, შედგება რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის სამსახურებისა და არასამეწარმეო(არაკომერციული) იურიდიული პირების 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშების საჯარო განხილვა.

 

2019-04-11

ნავიგაცია