განცხადებები

ელექტრონული სერვისები

  • 2019-04-01

მიიღე მუნიციპალური სერვისები დისტანციურად

www.my.gov.ge