რუსთავის საკრებულომ 2020 წლის რიგით პირველი სხდომა გამართა

  • 2020-01-13
Image

რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ 2020 წლის რიგით პირველი სხდომა გამართა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე, ლევან ონიანი უძღვებოდა.
სხდომაზე დეპუტატებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებულ ერთი ძირითად საკითხს - მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტში შესატან ცვლილებებს უყარეს კენჭი და ხმათა უმრავლესობით დაამტკიცეს.
მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა ლევან კავთიაშვილის განმარტებით, საქართველოს მთავრობის განკარგულების საფუძველზე, დაზუსტდა რუსთავის მუნიციპალიტეტისათვის გათვალისწინებული ტრანსფერი და განისაზღვრა 8 944,4 ათასი ლარით, ხოლო შემოსულობების გეგმა გრანტების ნაწილში გაიზარდა 653,5 ათასი ლარით.
საერთო ჯამში, რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის, როგორც შემოსულობების, ასევე გადასახდელების ნაწილის გეგმა განისაზღვრა 58 მლნ 213,6 ათასი ლარით.