ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების პრევენციის მიზნით, რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის მუშაობის ნაწილობრივ დისტანციურ რეჟიმზე გადასვლის გამო, არქიტექტურისა და მშენებლობის საჯარო ზედამხედველობის სამსახურში ინიცირების მსურველებმა აუცილებელია, ელექტრონული ფორმით წარმოადგინოთ: 

განცხადების შევსებული ფორმა(იხილეთ ქვემოთ მიმაგრებული ფაილები)

პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი

საპროექტო დოკუმენტაცია.

პროექტის შეთანხმება-ნებართვა

ესკიზი

ექსპლუატაცია

მიწის ნაკვეთების გაერთიანება

მიწის ნაკვეთის გაყოფა

მშენებლობის ნებართვის გაცემა

ნებართვის ვადის გაგრძელება

პირველი ეტაპი

პროექტის შეთანხმება-ნებართვა

საბუთების უკან გატანა

პირველი კლასის შეთანხმება

რუსთავის მუნიციპალიტეტის ელექტრონული ფოსტის მისამართი: rustavi.municipality@rustavi.gov.ge

2020-03-19

ნავიგაცია