ქ.რუსთავში შპს ,,ემენ ქემიკალ ჯორჯიას’’ მანგანუმის სულფატის საწარმოს (ძირითადი არაორგანული ნაერთების წარმოება) მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ.

ბრძანება

სკოპინგის დასკვნა

2020-05-13

ნავიგაცია