სკრინინგის განცხადება - სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს მიერ მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 1 300 000 მ3 (სამეწარმეო მიზნით) მოპოვებისა და ექსპლუატაციის პროექტი

  • 2020-05-29

სკრინინგის განცხადება - სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს მიერ მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 1 300 000 3 (სამეწარმეო მიზნით) მოპოვებისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელებამიწისქვეშა მტკნარი წყლის მოპოვება და ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: რუსთვის მუნიციპალიტეტი, ქალაქი რუსთავი

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 5 ივნისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე  eia@mepa.gov.ge

 სკრინინგის განცხადება

სკრინინგის ანგარიში

დანართი