გარდაბანი კრწანისი-რუსთავის დამაკავშირებელი გზის მე-17 კმ-ზე, შპს ,,თეთრი ქუდის" სოკოს საწარმოში კომპოსტის (ნარჩენების აღდგენა) წარმოებაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ

სკრინინგის განცხადება

ბრძანება

2020-08-06

ნავიგაცია