2020 წლის საქართველოს პარლამენტის არჩევნებისთვის რუსთავის ტერიტორიაზე სააგიტაციო მასალების განთავსების რეგულირების შესახებ

  • 2020-09-04

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის'' 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, ,,საქართველოს საარჩევნო კოდექსის'' 46-ე მუხლის შესაბამისად, წარმოგიდგენთ „2020 წლის საქართველოს პარლამენტის არჩევნებისთვის ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სააგიტაციო მასალების განთავსების რეგულირების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულებას

იხილეთ ვრცლად: