გარდაბნისა და რუსთავის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე შპს „ბაგოს“ გაზსადენის მშენებლობისა და ექსპლუატაციაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2020 წლის 17 სექტემბრის N 2-828 ბრძანება.

შპს ,,ბაგო''-გადაწყვეტილება

დანართი

სკრინინგის განცხადება

2020-09-25

ნავიგაცია