ქ. რუსთავში, შპს „გია-2019“-ის ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ

  • 2020-11-17

ქ. რუსთავში, შპს „გია-2019“-ის ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებაზე (წარმადობის გაზრდა) სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ.

სკრინინგის გადაწყვეტილება-შპს გია-2019

სკრინინგის განცხადება

სკრინინგის ანგარიში