რუსთავში შპს „თეიმურაზ ჯანგულაშვილი და კომპანიას“ ცემენტის წარმოებაზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ

  • 2021-01-18

ქ. რუსთავში შპს „თეიმურაზ ჯანგულაშვილი და კომპანიას“ ცემენტის წარმოებაზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ

ცემენტის საწარმოს სკოპინგის დასკვნა

სკოპინგის ბრძანება